صفحه شخصی بابک فاتحی   
 
نام و نام خانوادگی: بابک فاتحی
رشته: کارشناسی ارشد عمران
تاریخ عضویت:  1389/10/22
امتیاز:  10
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
1   نظر / همه نظرات